• αγορές, πωλήσεις,διαμερίσματα, μονοκατοικίες, εξοχικά,Μεγάλες ευκαιρίες